β-Tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3114
 • Reactivity:Zebrafish
 • Applications:WB

β-Tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3030
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse,Mk,Dg,Ch,Hamster,Rb,sheep,Insect,Yeast
 • Applications:WB,IF/ICC,IHC-p

β-tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3135
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB,IF/ICC

β-tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3139
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse,Mk,Dg,Ch,Hamster,Rb
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),IP

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3121
 • Reactivity:Zebrafish
 • Applications:WB

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3028
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse,Mk,Dg,Ch,Hamster,Rb,Insect
 • Applications:IF/ICC,WB,IHC-p

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3039
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse,Mk,Dg,Ch,Hamster,Rb
 • Applications:WB

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3032
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse,Mk,Dg,Ch,Hamster,Rb,Pig,sheep
 • Applications:WB

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3133
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse,Mk,Dg
 • Applications:WB

β-actin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3138
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse,Mk,Dg,Ch,Hamster,Rb
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section)

β III tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3165
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:WB

β II tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3151
 • Reactivity:Mouse,Rat,(H)
 • Applications:WB,IHC-p,IF(paraffin section),IP

β I tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3119
 • Reactivity:Zebrafish
 • Applications:WB

β I tubulin Monoclonal Hybridoma

 • Catalog No.:CM3037
 • Reactivity:Human,Rat,Mouse
 • Applications:WB,IHC-p,IF/ICC,