CCL17 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT6289
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB, ELISA

ANGP2 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT6288
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB, ELISA

IL-12B Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT6286
 • Reactivity:Human
 • Applications:WB, ELISA

VIP Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4883
 • Reactivity:Human
 • Applications:IHC-p,WB,ELISA

Urocortin Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4825
 • Reactivity:Human,Mouse,Rat
 • Applications:IHC-p,ELISA

TNFα-IP 2 Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4690
 • Reactivity:Human,Mouse
 • Applications:IHC-p,IF,ELISA

Somatotropin Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT4366
 • Reactivity:Human
 • Applications:IHC-p,ELISA

PIG-F Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT3724
 • Reactivity:Human,Mouse
 • Applications:IHC-p,ELISA

Neurophysin I Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT3072
 • Reactivity:Human,Rat
 • Applications:WB,IHC-p,ELISA

MIP-3β Polyclonal Antibody

 • Catalog No.:YT2766
 • Reactivity:Human
 • Applications:IHC-p,ELISA